Cel projektu

Celem ogólnym projektu eWokanda.pl jest podjęcie starań mających na celu ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

W najbliższym czasie przewidywana jest implementacja kolejnych funkcjonalności serwisu.

Zapraszamy do monitorowania zmian.